Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Samarbejde under pres

Råd til leder, TR og AMR når der opstår konflikter i personalegruppen
  • "Hvorfor skal jeg knokle – mens de andre bare kan gå derhjemme, drikke kaffe latte og være i haven…"
  • "Mine kollegaer tager bare slet ikke det her alvorligt – se engang hvordan de sløser med hygiejnen…"
  • "Hvordan kan vi overhovedet koordinere noget som helst, når vi ikke må være i mødelokalet…"

De store ændringer der sker fra dag til dag af vores måde og muligheder for at løse vores almindelige opgaver på kan give anledning til frustrationer og konflikter blandt medarbejdere. Både mellem dem, der er på arbejdspladsen og mellem medarbejdere, der er hjemsendt. Vores stresstærskel bliver lavere, vi bliver hurtigere irriterede og generelt mindre nuancerede og rummelige i vores tilgang til hinanden.

Hold derfor øje med om måden, der tales eller skrives sammen på, ændrer sig lige nu - også din egen. Bliver den mere kort for hovedet, mere direkte, er der øget brug af ironi og sarkasme? Så er det vigtigt at reagere tidligt, før det udvikler sig i en forkerte retning. 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet