Header menu

Du er her

Samtaleforløb hos psykolog

Individuel støtte til at håndtere mistrivsel eller fravær

Har du været sygemeldt i en længere periode og ønsker hjælp til at vende tilbage på arbejdet?

Eller er du bekymret for, at en mistrivsel – som følge af eksempelvis samarbejdskonflikter, stress eller forandringer - kan ende ud i en sygemelding?

Arbejdsmiljø København tilbyder kortere, afklarende forløb hos en psykolog, som kan støtte dig i at håndtere den aktuelle arbejdssituation og forebygge fravær.

Vores tilgang er undersøgende og løsningsfokuseret, og igennem samtalerne vil vi bl.a. give mulighed for at:

  • Undersøge, hvad der ligger til grund for mistrivslen, og hvordan fravær kan håndteres eller forebygges
  • Afklare, hvordan du kan vende tilbage til arbejdet - eksempelvis via delvis raskmelding - og om du har brug for hjælp/støtte i et andet regi
  • Afdække muligheden for at justere på opgaverne på en for alle parter mere hensigtsmæssig måde
  • Udvikle strategier til at håndtere udfordringer i arbejdslivet, således at fremtidig mistrivsel forebygges bedst mulig

Støtte til dialog med leder

I forløbet bliver du også støttet i, hvordan du kan tage en dialog med din leder omkring mulighederne og perspektiverne for fremtiden. På baggrund af samtalerne kan Arbejdsmiljø København samarbejde med arbejdspladsen omkring de emner og problemstillinger, der kan være relevante for ledelsen og resten af arbejdspladsen at arbejde videre med.

Tavshedspligt

Der er tavshedspligt i forhold til de temaer, der bringes op i samtalerne. Der er mulighed for anonyme forløb.

Tilmelding

Du kan få op til 5 samtaler á 1 times varighed. Tilbuddet er gratis for medarbejdere i Københavns Kommune, og det er din leder, der skal sørge for tilmeldingen.

Tilmeld medarbejder

For yderligere oplysninger kontakt Fraværslinjen 33 66 57 66