Header menu

Du er her

Sej kontakt

Temamøde om nye veje til at håndtere konflikter

Har I brug for rådgivning og inspiration i forhold til, hvordan I kan forebygge og håndtere konfliktfyldte situationer med jeres brugere, med borgere, forældre eller pårørende?

Arbejdsmiljø København kan tilrettelægge et temamøde, der tager udgangspunkt i netop jeres arbejdsplads, i den målgruppe, I arbejder med, og i de udfordringer, I står overfor.

Temamødet kan bl.a. handle om:

  • At få fælles overblik over, hvornår I oplever konfliktfyldte situationer, og hvad det betyder for jeres arbejdsmiljø
  • At se situationerne med nye øjne og komme tættere på borgernes perspektiv ved at ’gå i borgernes sko’
  • At arbejde med gensidig støtte, mestring og læring i hverdagen - både individuelt og i fællesskab på arbejdspladsen
  • At få viden om nye veje til at håndtere konfliktfyldte situationer – det kan fx være med fokus på kommunikation, kropssprog, de fysiske rammer og på organiseringen af tilbud og ydelser.

Temamødets omfang kan variere fra et par timer til en hel dag, da indholdet tilpasses jeres ønsker, behov og situation.