Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Sej kontakt

Temamøde om nye veje til at håndtere konflikter

Har I brug for rådgivning og inspiration i forhold til, hvordan I kan forebygge og håndtere konfliktfyldte situationer med jeres brugere, med borgere, forældre eller pårørende?

Arbejdsmiljø København kan tilrettelægge et temamøde, der tager udgangspunkt i netop jeres arbejdsplads, i den målgruppe, I arbejder med, og i de udfordringer, I står overfor.

Temamødet kan bl.a. handle om:

  • At få fælles overblik over, hvornår I oplever konfliktfyldte situationer, og hvad det betyder for jeres arbejdsmiljø
  • At se situationerne med nye øjne og komme tættere på borgernes perspektiv ved at ’gå i borgernes sko’
  • At arbejde med gensidig støtte, mestring og læring i hverdagen - både individuelt og i fællesskab på arbejdspladsen
  • At få viden om nye veje til at håndtere konfliktfyldte situationer – det kan fx være med fokus på kommunikation, kropssprog, de fysiske rammer og på organiseringen af tilbud og ydelser.

Temamødets omfang kan variere fra et par timer til en hel dag, da indholdet tilpasses jeres ønsker, behov og situation.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet