Header menu

Skab et godt lydmiljø

Få hjælp til at kortlægge problemerne og udarbejde en handleplan

Har I støjproblemer på jeres arbejdsplads – eksempelvis et højt støjniveau, svært ved at høre hvad hinanden siger eller vedvarende generende baggrundsstøj – er det en god idé at arbejde med at forbedre lydmiljøet.

Udgangspunktet for en indsats til forbedring af lydmiljøet er en kortlægning af lydforholdene. Hvad er det der støjer, hvornår og hvor?

Arbejdsmiljø København vil typisk tage en indledende snak med arbejdsmiljøgruppen og herefter foretage observationer på arbejdspladsen. I forbindelse med disse observationer vil Arbejdsmiljø København interviewe nogle medarbejdere undervejs.

Med udgangspunkt i kortlægningen kan Arbejdsmiljø København komme med bud på, hvorledes lydmiljøet kan forbedres. Der kan typisk sættes ind på en række områder. Det kan være ved at:

  • forbedre akustikken
  • mindske lydudbredelsen ved hjælp af skærmvægge, reoler mm.
  • ændre på indretningen - fx ved at adskille støjende og ikke støjende aktiviteter
  • ændre på organiseringen af arbejdet
  • ændre på kulturen på arbejdspladsen

Gode resultater kræver ofte en større eller mindre involvering af medarbejdergruppen, da medarbejdernes adfærd spiller ind i forhold til støjgenerne.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet