Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Skab systematik i fraværsarbejdet

Rådgivning til trioen eller MED/arbejdsmiljøudvalg

Der er flere grunde til, at det er værdifuldt for arbejdspladsen at arbejde systematisk med fravær. Systematikken kan give overblik og klarhed over de overvejelser, handlinger og beslutninger, der skal gøres i forbindelse med fravær. Systematik giver en gennemsigtighed – både overfor den fraværende og de øvrige medarbejdere – der er med til at øge følelsen af retfærdighed og tillid. Og endelig kan den systematiske tilgang spare tid, da det vil være tydeligt, hvem der gør hvad og hvornår.

Arbejdsmiljø Købehavn kan hjælpe jer med at skabe systematik i forhold til både forebyggelse og håndtering af fravær. Rådgivningen tilpasses jeres situation og spørgsmål, men kan eksempelvis indebære:

  • Introduktion til, hvordan I kan tyde og bruge jeres data om sygefravær i fraværsarbejdet 
  • Afklaring af, hvilke fastholdelses- og opfølgningsredskaber der findes, og hvordan I kan gøre brug af dem (eksempelvis mulighedserklæringer, delvis raskmelding og §56)
  • Viden om, hvilke muligheder I har for at få hjælp til fraværsarbejdet (SYFO/Tidlig indsats, fraværshotline, lokale fraværskonsulenter, personalejuridisk bistand mm.) 
  • Inspiration til jeres forebyggende arbejde – herunder hvordan I kan arbejde systematisk med jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø i jeres løbende APV-arbejde - både i forhold til den fraværende og i forhold til kollegagruppen.

I har muligvis allerede en fraværspolitik, der er med til at skabe systematik. I så fald kan Arbejdsmiljø København rådgive jer ift. hvordan I formidler og implementerer politikken, så den kommer til at leve i praksis. Har I endnu ikke lavet en fraværspolitik, kan denne drøftelse være et glimrende udgangspunkt til at udforme én.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet