Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Skimmelsvampe i bygningen?

Få hjælp til håndtering af fugtproblemer

Skimmelsvampe i bygningen eller i nogle af lokalerne i bygningen er en følge af et fugtproblem. Hvis problemet er af et vist omfang, kan det give indeklimagener. Generne ligner de gener, som kan forekomme i forbindelse med dårligt indeklima generelt. Dvs. generede slimhinder, hovedpine og træthed. Medarbejdere med tendens til astma og bronchitis kan i forbindelse med skimmelsvampevækst desuden opleve en forværring af deres symptomer.

Arbejdsmiljø København kan komme ud på jeres arbejdsplads og vurdere, hvordan jeres fugt- og skimmelproblem kan tackles. Rådgivningen kan handle om forskellige problemstillinger. Eksempelvis:

  • Der er konstateret en fugtskade. Hvor alvorligt er det? Hvad skal der gøres?
  • Der er konstateret misfarvning på væg eller loft. Drejer det sig om skimmel?
  • Der har været oversvømmelse. Skal vi være bekymrede?
  • Der skal renoveres efter en fugtskade. Hvordan skal det gøres?
  • Der er foretaget en fugtrenovering. Er problemet løst?
  • Der er foretaget en skimmelundersøgelse. Hvorledes tolkes resultaterne?

Arbejdsmiljø København foretager ikke selv skimmelmålinger, men vil i de konkrete tilfælde vurdere, om der er behov for sådanne. I givet fald foretages disse målinger af eksterne konsulenter.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet