Header menu

Social kapital på jeres arbejdsplads

Det kan ofte give mere mening at arbejde med den sociale kapital i forhold til relevante emner end at arbejde med den direkte

Med denne metode får I sat gang i en dialog om, hvornår det er særligt relevant at arbejde med den sociale kapital hos jer.

Hent metoden her. Det er vigtigt at få begge dokumenter med.

Sådan gør I

 1. Del jer op i mindre grupper (fx grupper á seks)
 2. Hver gruppe får et ark med forskellige områder, som klippes ud
 3. Vælg ét område ad gangen, og diskuter i grupperne (ca. 20 minutter):
  • Inden for hvilke områder er det mest oplagt at arbejde med social kapital?
  • Hvad skal vi arbejde med først?
  • Hvordan spiller samarbejde, tillid og retfærdighed ind i forhold til det område, vi har valgt som det vigtigste? Find konkrete eksempler.
  • Hvordan kan arbejdet med den sociale kapital integreres i det, vi skal arbejde med næste år?
  • Hvad kan vi gøre ved problemstillingen? Kom fx med ideer til aktiviteter, initiativer eller diskussioner.
 4. Fælles opsamling

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet