Header menu

Social kapital som værktøj

- løs kerneopgaven endnu bedre - styrk den sociale kapital

Arbejdet med social kapital handler om at udvikle den fælles forståelse af den kerneopgave, som organisationen skal løse. Det handler om at sætte spot på de nødvendige opgavesamarbejder i teams/grupper og på tværs i organisationen. Trivsel og arbejdsmiljø er således ikke et mål i sig selv, men grundlaget for at løse, udvikle og omstille kerneopgaven. Arbejdsmiljø København kan give støtte og inspiration til den proces.

Arbejdsmiljø Københavns konsulentbistand kan fx handle om:

  • Introduktion til, hvad social kapital handler om
  • Hvad er sammenhængen mellem løsningen af kerneopgaven og arbejdspladsen sociale kapital?
  • Drøftelse af kerneopgaven: Hvad er jeres kerneopgave – pt. og fremadrettet?
  • Social kapital som værktøj
    • Identifikation af relevante temaer at arbejde med på jeres arbejdsplads i forhold til social kapital
    • Udvikling af idéer og metoder til, hvordan I kan udvikle løsningen af kerneopgaven ved at arbejde med den sociale kapital

Konsulentbistanden kan være i form af input, inspiration og sparring til/med ledere, arbejdsmiljøgruppen, trioen, MED-organisationen eller andre. Det kan også være som proceskonsulent på forløb eller temadage med hele personalegrupper.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet