Header menu

Spændingsbarometeret

Overblik over opgaver der giver og trækker energi

Formål

Barometret kan benyttes som et redskab til at få overblik over egne opgaver. Barometeret viser samtidig, hvilke opgaver der er lystbetonede og giver energi, hvilke der er på ”vippen” og kræver meget af dig, og hvilke der trækker energi ud af dig og er ulystbetonede.

Sådan gør I

Hver deltager skriver sine opgaver i øjeblikket ind i barometret nedenfor.

Tag derefter en runde i mindre grupper med de nærmeste kolleger (2-7 personer), hvor alle præsenterer sit barometer. Gør lige meget ud af at fortælle, hvad det er, som gør en opgave ”grøn” og hvad der gør den ”gul” eller ”rød”. Til sidst drøftes gruppens samlede billede.

Leder og kolleger kan nu gå ind og se, om der kan flyttes rundt på nogle opgaver. Dét som er belastende for den ene, kan være berigende for den anden.

Hvis du har røde opgaver i dit barometer, så skal I sørge for, at der også er nogle grønne, som kan fungere som restitution og afveksling.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet