Header menu

Du er her

Sparring til arbejdsmiljø- og/eller ledergruppe

Hjælp til kortlægning og håndtering

Mange samarbejds- og trivselsproblematikker havner på ledelsens og MED-/samarbejdsudvalgets bord, og som ledelse og medarbejderrepræsentant er man oftest nøgleperson i forhold til at få håndteret og løst problematikken.

Det kan til tider være svært at vide, hvordan situationen bedst gribes an, og hvordan problemerne kan løses. Arbejdsmiljø København tilbyder sparring og rådgivning i denne proces, og vi kan fx hjælpe med at:

  • udrede problematikken 
  • drøfte handlemuligheder
  • afklare ledelsens rolle og ansvar