Header menu

Sparring til arbejdsmiljø- og/eller ledergruppe

Hjælp til kortlægning og håndtering

Mange samarbejds- og trivselsproblematikker havner på ledelsens og MED-/samarbejdsudvalgets bord, og som ledelse og medarbejderrepræsentant er man oftest nøgleperson i forhold til at få håndteret og løst problematikken.

Det kan til tider være svært at vide, hvordan situationen bedst gribes an, og hvordan problemerne kan løses. Arbejdsmiljø København tilbyder sparring og rådgivning i denne proces, og vi kan fx hjælpe med at:

  • udrede problematikken 
  • drøfte handlemuligheder
  • afklare ledelsens rolle og ansvar

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet