Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Sparring til ledelse og MED/arbejdsmiljøudvalget

Støtte til at afklare roller, opgaver og muligheder i relation til at forebygge krænkende adfærd

Ledelsen spiller en helt afgørende rolle i forhold til forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane. Det samme gør MED/arbejdsmiljøudvalget, da det er her, det strategiske arbejdsmiljøarbejde drøftes.

Arbejdspladsens kultur kan fremme eller modvirke, at der opstår krænkende adfærd. Lederne er de primære kulturbærere og kulturforandringsagenter, men der er behov for, at de bakkes op af de tillidsvalgte medarbejdere. Dette kan på nogle arbejdspladser kræve et opgør med rollen som ”sladrehank” og et øget fokus på rollen som repræsentant for medarbejderne og deres trivsel og som bindeled mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning til ledelsen og/eller MED/arbejdsmiljøudvalget og vil altid tage udgangspunkt i jeres aktuelle behov og muligheder.

Få sparring om fx:

  • Hjælp til at tydeliggøre omfanget af krænkende adfærd, herunder mobning eller seksuel chikane
  • Identificering af organisatoriske udfordringer, der fremmer krænkende adfærd
  • Afklaring af roller og opgaver
  • Udvikling af nye tiltag, der forebygger krænkende adfærd

Omfanget af sparringen vil afhænge af jeres situation, og kan både foregå på jeres arbejdsplads eller hos Arbejdsmiljø København.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet