Header menu

Du er her

Spørgerammen for TU19

Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Hent og print den nederst på siden.

Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke).

Trivsel og motivation

1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

2. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

Indhold i arbejdet

3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

4. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?

Samarbejde om den fælles opgave

5. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger?

6. Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?

7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

Indflydelse

8. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde?

9. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads?

Nærmeste leder

10. Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt?

11. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?

12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?

Ledelsen

13. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?

14. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

15. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Læring og udvikling

16. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?

Håndtering af krav i arbejdet

17. Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde?

18. Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde?

Fysisk arbejdsmiljø

19. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning?

Sundhedsfremme

20. Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen?

Krænkende adfærd

21. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit arbejde?

22. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold i forbindelse med dit arbejde?

23. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning chikane eller diskriminerende handlinger på din arbejdsplads?

24. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads?

Såfremt man svarer ja til et eller flere af spørgsmålene vedr. krænkende adfærd, vil man blive stillet følgende underspørgsmål (eksempel med spørgsmål om fysisk vold):

 • Ja, dagligt
 • Ja, ugentligt
 • Ja, månedligt
 • Ja, af og til
 • Ja, en enkelt gang
 • Nej

1a) Hvis ja: Har den fysiske vold fundet sted på dit nuværende job?

 • Ja
 • Nej

1b) Hvis ja: Hvornår har den fysiske vold fundet sted? (dette underspørgsmål stilles ikke til spørgsmål 23 og 24)

 • I arbejdstiden
 • Uden for arbejdstiden

1c) Hvis ja: Fra hvem? Sæt evt. flere krydser

 • Kolleger
 • En leder
 • Underordnede
 • Borgere/Brugere/Pårørende
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Ønsker ikke at uddybe

1d) Hvis ja: Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet?

 • Ja
 • Nej

Hvis ja: Er der gjort en indsats for at der tages hånd om det på arbejdspladsen?

 • Ja
 • Nej

1f) Hvis ja: Finder den fysiske vold stadig sted?

 • Ja
 • Nej

Hjælpetekster

Til spørgsmålene om krænkende adfærd er der mulighed for at åbne nedenstående hjælpetekster, de vil altså ikke vise sig i spørgeskemaet, med mindre man aktivt åbner dem.

Til spørgsmål 21:

Det følgende spørgsmål handler om arbejdsrelateret fysisk vold, herunder udadreagerende adfærd både i og uden for din arbejdstid.

Fysisk vold/udadreagerende adfærd er handlinger, som forvolder en ansat fysisk skade – uanset om handlingen er forvoldt med vilje eller ej. Fysisk vold er fx slag, spark, bid, niv, spyt, skub, kast med genstande, overfald, fastholdelse, kvælningsforsøg, knivstik mv.

Til spørgsmål 22

Det følgende spørgsmål handler om arbejdsrelateret psykisk vold eller trusler om vold både i og uden for din arbejdstid.

Psykisk vold og trusler om vold er handlinger, som forvolder en ansat psykisk skade – uanset om handlingen er forvoldt med vilje eller ej. Psykisk vold og trusler om vold er fx episoder, hvor en medarbejder bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse eller ydmygelse rettet mod den ansatte eller dennes familie fx "jeg ved, hvor du bor". Truslerne kan også udtrykkes uden ord fx med en knytnæve eller en finger over halsen.

Psykisk vold og trusler om vold kan både foregå i den personlige kontakt og via digitale medier fx mails, SMS og sociale medier.

Til spørgsmål 23

Mobning og chikane omfatter i Københavns Kommune situationer, hvor en eller flere ansatte udsætter en anden ansat for handlinger, som opleves krænkende, selvom de ansatte burde være bekendt med eller er gjort bekendt med, at handlingerne opleves som krænkende.

I denne undersøgelse kan mobning også være situationer, hvor borgere, brugere, klienter, pårørende eller eksterne samarbejdspartnere udsætter ansatte for handlinger, som opleves krænkende.

Diskriminerende handlinger er, når en eller flere personer, enten i et enkelt tilfælde på grov vis eller regelmæssigt og over længere tid, udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger fx i forhold til en persons køn, alder, seksuelle orientering, etniske baggrund eller religiøse overbevisning.

Mobning, chikane og diskriminerende handlinger kan både foregå i den personlige kontakt og via digitale medier fx mails, SMS og sociale medier.

Til spørgsmål 24

Uønsket seksuel opmærksomhed er, når en eller flere personer, enten i et enkelt tilfælde på grov vis eller regelmæssigt og over længere tid, udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som man opfatter som krænkende.

Uønsket seksuel opmærksomhed kan både foregå i den personlige kontakt og via digitale medier fx mails, SMS og sociale medier