Header menu

Spørgerammen for TU21

Her finder I den fælles spørgeramme, som i 2021 består af 11 temaer med i alt 25 spørgsmål

Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke).

Trivsel og motivation

1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

2. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

Indhold i arbejdet

3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

4. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?

Arbejdsfællesskaber

5. Er der et tillidsfuldt samarbejde mellem dig og dine kolleger?

6. Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?

7. Oplever du at der tages et fælles medansvar for at løse jeres kerneopgave? 

8. Taler I løbende om hvordan I fagligt bedst løser jeres opgaver? 

Indflydelse

9. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde?

10. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads?

Nærmeste leder

11. Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt?

12. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?

13. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?

Ledelsen

14. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?

15. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

16. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Læring og udvikling

17. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?

Håndtering af krav i arbejdet

18. Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde?

19. Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde?

Fysisk arbejdsmiljø

20. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning?

Sundhedsfremme

21. Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen?

Krænkende adfærd

22. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit arbejde?

23.  Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold i forbindelse med dit arbejde?

24. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning chikane eller diskriminerende adfærd i forbindelse med dit nuværende arbejde?

25. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane i forbindelse med dit nuværende arbejde?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet