Header menu

Du er her

Spørgsmålene i trivselsundersøgelsen

Der er en fælles spørgeramme for trivselsundersøgelsen i Københavns Kommune

Den fælles spørgeramme består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Herudover har de enkelte forvaltninger i nogle tilfælde suppleret med et antal forvaltningsspecifikke spørgsmål.

Det kan være en god ide, at I drøfter spørgeskemaet,fx på et personalemøde. Her kan I sikre jer, at alle har forstået temaerne og de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet. 

Trivsel og motivation

1.    Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?
2.    Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

Indhold i arbejdet

3.    Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?
4.    Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?

Samarbejde om den fælles opgave

5.    Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger?
6.    Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?
7.    Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

Indflydelse

8.    Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde?
9.    Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads?

Nærmeste leder

10.  Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt?
11.  Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?
12.  Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?

Ledelsen

13.  Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?
14.  Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?
15.  Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Læring og udvikling

16.  Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?

Håndtering af krav i arbejdet

17.  Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde?
18.  Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde?

Fysisk arbejdsmiljø

19.  Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning?

Sundhedsfremme

20.  Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen?

Krænkende adfærd

21.  Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads?
22.  Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold i forbindelse med dit arbejde?
23.  Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit arbejde?
24.  Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?

Underspørgsmål og svarkategorier (til spørgsmålene om krænkende adfærd)

 1. Hvor har truslerne/fysisk vold/mobning fundet sted? (På arbejdspladsen, Uden for arbejdstid)
  Ja dagligt, Ja ugentligt, Ja månedligt, Ja af og til, Nej
 2. Hvis ja, fra hvem? (Kolleger, En leder, Underordnede, Borgere/Brugere/Pårørende)
 3. Hvis ja (til 1.): Har den uønskede seksuelle opmærksomhed /truslerne om vold/ den fysiske vold/ mobningen fundet sted på dit nuværende job?
  (Ja, nej)
 4. Hvis ja (til 3) Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet?
  (Ja, nej)
 5. Hvis ja (til 3), er der gjort en indsats for at der tages hånd om det på arbejdspladsen?
  (Ja, nej)
 6. Hvis ja (til 1.): Finder den uønskede seksuelle opmærksomhed /truslerne om vold/ den fysiske vold/ mobningen stadig sted?
  (Ja, nej)

Svarskalaer

På alle spørgsmål, på nær spørgsmålene vedr. oplevelsen af krænkende adfærd, er svarkategorierne: 1 (slet ikke) – 7 (i meget høj grad), samt kategorien (ved ikke).