Header menu

Stærkt arbejdsfællesskab

Et stærkt arbejdsfællesskab er en forudsætning for, at vi som individer kan være robuste og trives på vores arbejdsplads

Stærkt arbejdsfællesskab

Her på siden finder I øvelser og hjælp til at styrke jeres arbejdsfællesskab.

 • Forskellige bidrag til kerneopgaven
  Værktøj til at skabe overblik over de forskellige faggruppers og funktioners bidrag til jeres fælles kerneopgave.
   
 • Styrk samarbejdet om kerneopgaven
  Materiale til Styrk samarbejdet om kerneopgaven', KL og Forhandlingsfællesskabets videobaserede undervisningsforløb, hvor I arbejder med at afklare kerneopgaven.
   
 • Samarbejde om vigtige opgaver 
  Materiale til hvordan man på en arbejdsplads kan udvikle samarbejdet om opgaveløsningen, udviklet af Branche Fællesskab Arbejdsmiljø.
   
 • Vurdér jeres relationelle koordinering 
  Materiale til at give billede af, hvor godt I samarbejder og koordinerer indsatsen om kerneopgaven – eller en udvalgt delopgave, og hvordan det kan forbedres, udviklet af Branche Fællesskab Arbejdsmiljø.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet