Header menu

Støj i daginstitutionen eller skolen

Kom hele vejen rundt om støjarbejdet med fokus på de forhold, der gør sig gældende for daginstitutionen eller skolen

Dette værktøj kan benyttes af hele eller dele af personalegruppen eller arbejdsmiljøgruppen med henblik på at lokalisere, hvor det støjer og sætte en systematisk indsats i værk for at forbedre lydmiljøet. I får værktøjer til kortlægning, udvikling af løsnings- og forbedringsmuligheder og handlingsplaner.

Processen er opdelt i tre trin. I kan starte fra starten eller springe direkte til det trin, I har brug for værktøjer til.

Trin 1: Kortlægning

Første trin i arbejdet med støj er at få et overblik over, hvilke støjbelastninger, der fylder mest hos jer. I kan kortlægge på baggrund af et spørgeskema, som medarbejderne udfylder, eller ved at udnævne en eller flere personer til støjdetektiver. 

På baggrund af kortlægningen kan I finde ud af, hvor og hvornår I særligt oplever støjproblemer.

Trin 2: Løsninger

Når I har udvalgt de støjproblemer, I vil arbejde med, kan I begynde at se på forbedrings- og løsningsmuligheder. I kan her benytte redskabet nedenfor, der sikrer, at I overvejer alle aspekter af støjsituationen, når I udvikler løsninger.

Trin 3: Handlingsplan

De løsnings- og forbedringsforslag I vælger at føre ud i livet, kan I skrive ind i en handlingsplan. De bliver på denne måde en del af jeres APV, og I sikrer, at I får håndteret støjproblemerne på en løbende og systematisk måde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet