Header menu

Støj på kontorarbejdspladser

Arbejder I på kontor og oplever støj på arbejdspladsen, finder I her værktøjer til at kortlægge støjproblemerne og finde løsningsforslag

Med dette værktøj kan I danne jer et overblik over, hvad støjen skyldes, og hvordan I systematisk kan forbedre lydmiljøet. Processen er opdelt i tre trin. I kan starte fra starten eller springe direkte til det trin, I har brug for værktøjer til.

Trin 1: Kortlægning

Første trin i arbejdet med støj er at få et overblik over, hvilke støjbelastninger der fylder mest hos jer. I kan kortlægge på baggrund af et spørgeskema, som alle medarbejderne udfylder, suppleret med en støjgennemgang ud fra modellen ’Hvad skyldes støjen?’.

På baggrund af kortlægningen får I et billede af medarbejdernes oplevelse af støjforholdene og et billede af, hvad det er for en type støj, I har med at gøre.

Trin 2: Løsninger

Når I udvikler løsninger kan I igen benytte ’Hvad skyldes støjen?’. Modellen sikrer, at I overvejer alle aspekter af støjsituationen, når I udvikler løsninger.

Trin 3: Handlingsplan

De løsnings- og forbedringsforslagene, I vælger at føre ud i livet, kan I skrive ind i en handlingsplan. De bliver på denne måde en del af jeres APV, og I sikrer, at I får håndteret støjproblemerne på en løbende og systematisk måde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet