Header menu

Støtte til ’sej kontakt’

Hvor gode er vi hos os?

Når kontakten med borgerne er ’sej’, er det vigtigt, at medarbejderne oplever støtte i hverdagen. Det kan fx være konkret praktisk hjælp med opgaverne ift. en enkelt borger, eller det kan handle om, at der er rimelige rammer til at dele viden og udveksle gode fif i forhold til, hvordan en konfliktfyldt kontakt bedst kan håndteres.

Hvad kan det bruges til?

’Støtte til sej kontakt’ tager temperaturen på 5 væsentlige områder. Det giver et samlet overblik over, hvad I er gode til, og hvor der er behov for udvikling.

Hvordan gør I?

Redskabet kan bruges både i mindre grupper og på hele arbejdspladsen.

  1. Skemaet udleveres til alle.
  2. Hver medarbejder sætter kryds på de 5 skalaer: Hvor gode oplever du, vi er, til fx praktisk hjælp?
  3. Medarbejdere fra hver gruppe/team sammenligner og begrunder deres besvarelser. Er vi enige?
  4. Hvis redskabet bruges på hele arbejdspladsen, kan grupperne til sidst sammenligne deres besvarelser: Hvad er vi gode til i vores gruppe, som de andre måske kan lære noget af? Hvor synes vi især, der er brug for en indsats for at forbedre støtten i hverdagen?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet