Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

”Stop op” temadag

En mulighed for at drøfte, hvor I er på vej hen, hvorfor og hvordan I oplever processen

En temadag kan være et vigtigt ’stop-op’ i en forandringsproces. På temadagen får arbejdspladsen - eller dele af den - mulighed for fx at drøfte, hvad der er på vej, hvad man står midt i, og hvordan det opleves af de forskellige parter. Temadagen kan derudover bruges til at træffe vigtige fælles beslutninger om mål og retning, eller til at konkretisere fremtidige aktiviteter, samarbejdsformer mv.

Arbejdsmiljø København kan hjælpe med at tilrettelægge og facilitere en temadag på jeres arbejdsplads. Den kan have utallige overskrifter, eksempelvis: 

  • Visioner og mål for det nye – og vejen dertil
  • Glæder og bekymringer i forandringen
  • Farvel til det gamle – og goddag til det nye
  • Hvem er vi, og hvad vil vi gerne
  • Trivsel i en forandringstid
  • Nye roller, nye opgaver, nye samarbejdsflader

Temadagen vil normalt være en vekslen mellem oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser krydret med fysisk aktivitet eller andet, der understøtter processen.

Det er væsentligt for udbyttet og forankringen, at ledelse og/eller medarbejdere deltager aktivt i tilrettelæggelse og gennemførelse af dagen.

En hel temadag vil være 6-7 timer, mens en halv dag er 3-4 timer. Arbejdsmiljø København har også mulighed for at deltage på aftenmøder eller i weekenden.

Temadagen vil som regel foregå i arbejdspladsens egne lokaler, men Arbejdsmiljø København har også i begrænset omfang mulighed for at stille lokaler til rådighed.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet