Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Storrumskontor

Det kan være væsentligt sværere at styre indeklima, støj- og lysforhold i storrumskontorer

I et storrumskontor gælder de samme regler som i små kontorer. Men det kræver større omtanke ved indkøb og indretning.

Ofte er baggrunden for ønsket om storrum, at der kan spares på kvadratmeterne og dermed på udgifterne.

Hvad skal vi vælge?

Der er fordele og ulemper forbundet med både det at arbejde i enkeltmandskontor og det at arbejde i storrumskontor.

Det kan være en god idé at indrette sig med storrumskontorer, hvis I på arbejdspladsen har mest brug for idéudveksling, inspiration og hyppig brug af hinandens godkendelse, syn på sagen mm.

Er der derimod mest behov for ro til fortrolige samtaler og opkald, der kræver koncentration og stilhed, kan indretning med storrumskontor være upraktisk og en belastning for arbejdsmiljøet.

Storrumskontor

- en succesrig etablering af storrumskontorer. 

Der er en række fordele og ulemper ved såvel storrumskontorer som enkeltmandskontorer. Vi har oplistet nogle af dem her:

 

 

STORRUMSKONTOR

ENKELTMANDSKONTOR

 

Fordele
 • Passer godt til projektorienterede arbejdsopgaver og arbejde, hvor flere arbejder sammen. Der bør dog være rum for fx stillearbejde, højaktive aktiviteter og lign. i en periode.
 • Indretningen kan være mere fleksibel, hvis materialevalg, teknologi og installationsføring tillader det..
 • Gode muligheder for videndeling - også uformelt.
 • Kan spare kvadratmeter, hvis medarbejderne i større udstrækning har opgaver væk fra deres skrivebord.
 • Passer godt til arbejde, der kræver stor koncentration.
 • Passer godt til arbejde med mange fortrolige samtaler og mange telefonsamtaler.
 • Lavt støjniveau.
 • Medarbejder kan individuelt regulere temperatur, belysning og mængden af frisk luft.
 • Har som regel tilpas dagslysindfald og udsyn til omgivelserne.

 

Ulemper
 • Egner sig ikke til fortrolige samtaler. Der skal være adgang til et møderum, en samtaleboks eller lign.
 • Giver mange forstyrrelser fra andres samtaler, trafik i området mv., hvis indretningen er for tæt og der ikke er akustikregulering.
 • Ofte problemer med indeklimaet. Begrænsede muligheder for individuelt at tilpasse temperatur, mængde af frisk luft, solindfald og belysning.
 • Begrænset mulighed for uplanlagt videndeling.
 • Deltagere i projektet- og arbejdsgrupper sidder spredt.
 • Risiko for at medarbejdere isolerer sig.
 • Mange og omfattende flytninger ved organisationsændringer.

 

Den rigtige løsning

Ikke alle arbejdsfunktioner passer til storrum. Om en arbejdsplads skal satse på storrumskontorer eller mindre kontorer, afhænger i høj grad af, hvilken type arbejde der skal udføres. Noget arbejde kræver:

 • Stor koncentration og/eller
 • Mange fortrolige samtaler og/eller
 • Involverer mange telefonsamtaler

Denne type arbejde egner sig ikke til storrumskontorer. Mere projektorienterede arbejdsopgaver passer omvendt godt til storrum. Der bør dog være rum for fx stillearbejde og møder.

På nogle arbejdspladser kan en kombination af storrums-, enkeltpersoners- og flerpersoners kontorer være den rigtige løsning.

En succesrig etablering af storrumskontorer

En succesrig etablering af storrumskontorer forudsætter, at en række forhold er på plads. Den bedste proces opnår I ved at:

 • Opstil klare mål for, hvad arbejdspladsen vil opnå med etablering af storrumskontorer:
 • Er det for at spare kvadratmeter?
 • Er det for bedre at kunne dele viden? Hvilken viden skal deles/ikke deles?
 • Hvordan skal det foregå?
 • Er det for at arbejde sammen på en anden måde? Hvilken måde da?

Involvere af brugerne

Brugerinvolvering er et nøgleord ved alle forandringsprocesser. Er de ansatte aktivt engagerede i forandringsforløbet, opnår virksomheden bedre løsninger. Både i forhold til kvaliteten af løsningerne, og når de skal tages i brug. Medarbejderne bakker op om dem, når de selv har været en del af designprocessen og har haft reel indflydelse undervejs.

God indretning

Det er vigtigt, at kontorerne indrettes således, at indretningen understøtter den måde, man gerne vil organisere arbejdet. Det gælder både de fysiske og rammer og de tekniske forhold:

Med hensyn til de fysiske rammer skal der være den nødvendige plads, organiseret i et godt flow. Det er vigtigt med tilstrækkeligt antal møderum, stillerum mm. Indtænk også akustik, belysning og ventilation.

Det gælder også teknologien: IT, telefonsystem, kontormaskiner, arbejdsborde mm. skal understøtte den måde, man vil organisere arbejdet.
En god indretning af arbejdspladsen sikres bedst ved at involvere medarbejderne og bruge rådgivere. Den optimale situation er, hvis arbejdspladsen i samarbejde med arkitekter, rådgivere, bygherre m.fl. sammen udvikler de organisatoriske og fysiske rammer.

Hvis du vil vide mere

Branchearbejdsmiljørådet for offentlig kontor og administration – BAR FOKA – har udarbejdet 3 guider, der grundigt kommer rundt om emnet.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet