Header menu

Storrumskontoret

Hvordan kan I kan skabe trygge og smittefri rammer i storrumskontoret på din arbejdsplads?

I de fleste storrumskontorer er bordene placeret side om side og ofte også front mod front. Det kan derfor flere steder være en udfordring af holde passende afstand. Udover at sprede medarbejderne over hele ejendommen, så I undgår unødig trængsel, er nedenfor en tjekliste til brug ved genåbning af storrumskontorer.

Hent og print en samlet tjekliste for alle rum på denne side

I skal sikre:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet