Header menu

Styr på fraværsopgaven

Kryds jer frem til et overblik over jeres fraværsindsats

Spørgsmål, der fylder på mange arbejdspladser, når fravær skal forebygges og nedbringes, er:

  • Hvad er egentlig den konkrete opgave?
  • Hvem har ansvaret for hvad i arbejdet med fravær på arbejdspladsen?
  • Hvor langt er vi som arbejdsplads i vores fraværsindsats?

’Styr på fraværsopgaven’ er et værktøj, som giver jer:

  • Et samlet overblik over roller og opgaver i fraværsarbejdet
  • Et overblik over, hvad I gør i forvejen på jeres arbejdsplads, og hvor I kunne øge indsatsen.

Efterfølgende skal I selv prioritere, hvor I vil tage fat, og hvad den konkrete opgave består i på jeres arbejdsplads. 

Tre centrale aktører: Roller og opgaver

Værktøjet 'Styr på fraværsopgaven' er struktureret ud fra tre centrale aktører i arbejdspladsens fraværsarbejde. For hver af de tre aktører stiller værktøjet en række spørgsmål til roller og opgaver i fraværsarbejdet.

  • Nærmeste leder – Helt overordnet er opgaven som nærmeste leder at prioritere og arbejde systematisk med fraværet.
  • Ledelsesgruppen – Helt overordnet skal der være en forståelse i ledelsesgruppen af, at fraværsarbejdet er vigtigt, og gruppens opgave er at prioritere det.
  • Med-udvalget/Trio-gruppen (leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) – Helt overordnet er MED-udvalget og Trio-gruppens rolle at sikre, at der er et godt samspil og samarbejde om forebyggelse og nedbringelse af fravær på arbejdspladsen. MED-udvalgets opgave er at drøfte og beslutte de overordnede strategiske temaer. I Trio-gruppen foregår det daglige, operationelle arbejde med at forebygge og nedbringe fravær. 

Tjek

Nogle roller og opgaver i arbejdet med at forebygge og nedsætte fravær er forholdsvis konkrete, og I kan umiddelbart ’hakke af’, om I løfter dem eller ej. I værktøjet er denne type opgaver samlet under overskriften ’Tjek’. De er opstillet i en tjeklisteform, så I kan krydse dem af.

Vurder

Andre roller og opgaver i fraværsarbejdet er mere komplekse eller langsigtede.Og måske er svaret ikke ’ja’ eller ’nej’ til, om I løfter dem, men om I gør det i tilstrækkelig grad. I værktøjet er denne type opgaver samlet under overskriften ’Vurder!’ I kan vælge mellem svarmulighederne ’I tilstrækkelig grad’, ’I nogen grad’ eller ’Slet ikke’. 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet