Header menu

Styr på støjen i daginstitutionen

Få besøg af støjpatruljen

Et højt støjniveau i jeres daginstitution kan være stressende og medføre, at I er trætte, når arbejdsdagen er forbi. Støjen går desuden ud over børnene og jeres pædagogiske arbejde.

Arbejdsmiljø Københavns støjpatrulje kommer ud på daginstitutionen og holder møde med enten hele personalet eller en mindre gruppe fx arbejdsmiljøgruppen. Vi tager helt konkret fat i de udfordringer, problemer og muligheder, der er på jeres institution.

Inden støjpatruljens besøg udfylder alle medarbejdere et kort spørgeskema, og arbejdsmiljøgruppen eller andre fungerer som støjdetektiver i en periode. Materialet får I tilsendt fra støjpatruljen.

Mødet med støjpatruljen indeholder bl.a.: 

  • overblik over spørgeskemabesvarelser og observationer
  • analyse af de kortlagte støjproblemer
  • udarbejdelse af forslag til løsninger og handleplan

Ofte vil et møde vare ca. 3 timer, men formen tilpasses deltagerantallet og den konkrete situation.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet