Header menu

Styr på støjen på skolen

Få besøg af støjpatruljen

Et højt støjniveau på jeres skole kan være stressende og medføre, at I er trætte, når arbejdsdagen er forbi. Støjen går også ud over eleverne og deres indlæring.

Støjpatruljen kommer ud på skolen og holder møde med arbejdsmiljøgruppen og evt. andre relevante repræsentanter. Vi tager helt konkret fat i de udfordringer, problemer og muligheder, der er på jeres skole.

Inden støjpatruljens besøg, besvarer medarbejderne et kort spørgeskema. Herefter danner arbejdsmiljøgruppen eller andre sig et overblik over spørgeskemabesvarelserne. Spørgeskemaet får I tilsendt fra Støjpatruljen.

Mødet med støjpatruljen indeholder bl.a.:

  • Information om lyd og støj
  • gennemgang af spørgeskemaopsamlingen
  • analyse af de væsentligste støjproblemer + eventuel rundering
  • opsamling af forslag til løsninger og handlingsplan

Ofte vil et møde vare ca. 3 timer, men formen tilpasses deltagerantallet og den konkrete situation.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet