Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Styrkelse af sikkerhedskulturen

Bliv opmærksom på sikkerheden på jeres arbejdsplads

Oplever I  problemer med at tage tilstrækkeligt hensyn til sikkerheden på jeres arbejdsplads? Måske endda selv om I har  de formelle sikkerhedsregler og procedurer på plads og ved en masse om, hvad man bør gøre for at passe på sig selv og hinanden? Hvad udkonkurrerer mon hensynet til sikkerhed hos jer? – Og hvad skal der til for at I i fællesskab kan sætte sikkerhed mere i forgrunden i det daglige arbejde?

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan hjælpe jer med at blive klogere på, hvad I kan gøre for at styrke opmærksomheden på sikkerhed hos jer og dermed nedbringe antallet af arbejdsulykker og –skader. I en dialog med arbejdsmiljøgruppen, ledelsen eller hele personalegruppen kan der fx sættes fokus på:

  • Opmærksomheden på sikkerhed – hvor udbredt er den?
  • Hvor alvorligt mener I det med sikkerhed hos jer? Hvordan kan man se og høre det?
  • Hvordan bidrager kontakter om sikkerhedssituationer på kryds og tværs til jeres sociale kapital?
  • Hvilke situationer eller dilemmaer kan få jer til at gå på kompromis med at passe på jer selv og hinanden?
  • Hvilket ledelsesfokus har sikkerhed – i ord og handling?

Allerede gennem disse dialoger styrker I sikkerhedskulturen. Ved at tale om sikkerhed øges sikkerhed. Dialogerne er handlingsfokuserede og munder således ud i nye greb til arbejdsmiljøgruppen, ledelsen og den enkelte.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan også give jer idéer til, hvordan I selv kan gå på opdagelse på jeres arbejdsplads og få øje på dilemmasituationer og automatpiloter, som I vil udfordre for at styrke sikkerheden.

Indhold og omfanget af rådgivningen skræddersyes på baggrund af jeres behov og ønsker.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet