Header menu

Sundhed Arbejde Samtalen (SAS)

Individuelle medarbejdersamtaler om arbejdsmiljø og sundhed

Arbejdsmiljø København tilbyder arbejdspladser frivillige medarbejdersamtaler om arbejdsmiljø og sundhed. Vi kalder det ”Sundhed Arbejde Samtalen” (SAS). Sundhed skal forstås som mere end blot fravær af sygdom - det handler om, at medarbejderen trives både fysisk, psykisk og socialt.

SAS er til arbejdspladser, der ønsker at arbejde mere forebyggende med arbejdsmiljøet og som ønsker at give medarbejderne en mulighed for at arbejde med egen sundhed og realisere livsstilsændringer ved at etablere sundhedsfremmende rammer. SAS er dermed for arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet grundlæggende er i orden. SAS er således ikke velegnet til arbejdspladser, der har større og utilstrækkeligt håndterede udfordringer på arbejdsmiljøområdet.

Udbytte for arbejdspladsen

Med SAS får arbejdspladsen mulighed for at samle op på generelle tendenser og få inspiration til arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeindsatsen på arbejdspladsen.

Udbytte for den enkelte

Med SAS får hver enkelt medarbejder – med støtte fra en konsulent - mulighed for at sætte sig mål for at opnå en bedre sundhed. Samtalerne er fortrolige og personlige.

Hvad indebærer SAS for den enkelte arbejdsplads?

  • Arbejdspladsen mødes med Arbejdsmiljø Københavns konsulenter før SAS-samtalerne - fx i arbejdsmiljø-/MED-udvalget - for at afdække, om SAS er et relevant tilbud i forhold til arbejdspladsens aktuelle udfordringer og ønsker, og hvordan SAS kan indgå i forhold til den samlede arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeindsats på arbejdspladsen.
  • Arbejdspladsen afholder informationsmøde(r) for samtlige medarbejdere, hvor Arbejdsmiljø Københavns konsulenter præsenterer formål og indhold i SAS-samtalerne. Disse informationsmøder kan hensigtsmæssigt integreres i en eksisterende mødestruktur og vil typisk have en varighed på ca. 30 minutter. Arbejdspladsen afsætter tid til, at alle medarbejdere, der ønsker det, kan deltage i en SAS-samtale i ca. 45 minutter i arbejdstiden.
  • Arbejdspladsen mødes efter SAS-samtalerne to gange med Arbejdsmiljø Københavns konsulenter - fx i arbejdsmiljøudvalget - for at samle op på generelle tendenser og få inspiration til den fortsatte arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeindsats på arbejdspladsen.

Hvad indebærer SAS for den enkelte medarbejder?

Medarbejderen får gennem en samtale sat fokus på, hvad vedkommende selv eller i fællesskab med andre kan gøre for at ændre på det, som opleves vigtigt og relevant for den enkelte. Det kan fx være forhold som manglende energi, et ønske om vægttab, et bedre kollegialt samarbejde eller hvordan man opnår balance mellem job og krop.

Medarbejderen kommer gennem en samtale ind på, hvordan ønskerne kan omsættes til handling og afdækker, hvordan arbejdspladsen kan understøtte medarbejdernes sundhed.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet