Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Sundhedsfremmepolitik

En måde at integrere sundhedsfremme og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø København kan yde rådgivning om, hvordan I tilrettelægger arbejdet med at indføre en sundhedsfremmepolitik, der integrerer sundhedsfremme og arbejdsmiljø.

Formålet med en integreret sundhedsfremmepolitik er at sikre, at de sundhedsfremmeaktiviteter, der sættes i gang, bidrager til at styrke trivslen og til at forebygge et dårligt arbejdsmiljø, mistrivsel og sygdom.

Det betaler sig at arbejde systematisk med integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø, fordi det giver flere muligheder for at forebygge og langtidssikre resultaterne, end hvis man blot indfører enkelte løsrevne sundhedsfremme tiltag.

Arbejdet med en integreret sundhedsfremmepolitik bør altid foregå i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Der skal være opbakning fra ledelsen og vilje hos medarbejderne til at deltage. Dette betyder, at indsatsen skal tænkes ind i de strukturer og systematikker, der i forvejen er på arbejdspladsen - især MED- og arbejdsmiljøorganisationen.

Tilblivelsen af en integreret sundhedsfremmepolitik kan deles op i 5 faser: Opstart, kortlægning, design, implementering og evaluering. Arbejdsmiljø København kan være med til at facilitere hele eller dele af processen og vejlede om, hvilke aktiviteter I kan sætte i værk.

Indholdet i og omfanget af rådgivningen afklares mellem arbejdspladsen og Arbejdsmiljø København på et indledende møde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet