Header menu

Supervision af medarbejdergrupper

- når borgerkontakten udfordrer

Supervisionen er en professionelt ledet læringsproces, der skaber nye vinkler, større klarhed og konkrete løsninger i forhold til udfordringer i borgerkontakten. Supervision er også et godt værktøj ift. at forebygge forråelse og dårlig tale om borgeren i personalegruppen.  

Et supervisionsforløb med en konsulent fra Arbejdsmiljø København består typisk af:

  • Formøde med ledelsen, hvor rammen for forløbet aftales og afstemmes med arbejdspladsens mål, strategier og værdier i det borgerrettede arbejde  
  • 2-5 supervisionsbesøg a 1½-2½ time (afhængigt af gruppens størrelse)  
  • Afsluttende møde med ledelsen, hvor forløbet evalueres og anbefalinger kan gives til det videre arbejde  

I nogen forløb deltager leder af medarbejdergruppen, i andre ikke. Det vil afhænge af problemstillingens karakter samt jeres behov og ønsker. Supervisionsrummet er et fortroligt rum, dvs. at det aftales ved afslutningen af hvert møde, hvad der eventuelt skal viderebringes til andre fora og/eller til leder.    

Arbejdsmiljø København arbejder med flere forskellige typer af dialog, refleksion og feedback i supervisionsrummet med basis i den systemiske tilgang. Andre relevante teoretiske retninger og metoder inddrages også ift. problemstillingen. 

En af de modeller, som vi ofte bruger i supervisionsforløbene med udfordrende borgerkontakt, er Adfærd-Grunde-Behov-modellen. Se en film om modellen her.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet