Header menu

Du er her

Systematiske samtaler

Hovedpointer
  • Systematik og klare retningslinjer omkring sygemelding og indkaldelse til sygefraværssamtaler kan have en positiv effekt på fraværet.
  • Pres fra øvrige opgaver, usikkerhed omkring afholdelse af samtalen eller manglende tidsplanlægning og overblik kan medføre, at samtaler ikke afholdes og at opfølgningen slippes for tidligt.
  • Lederne bør støttes i gennemførelsen af effektive sygefraværssamtaler eventuelt gennem kurser i samtaletræning.
  • Tilpasning af arbejdsopgaver for medarbejdere med midlertidig nedsat arbejdsevne vanskeliggøres af daglige krav til driften og det øgede opgavepres, som en tilpasning kan medføre for de øvrige medarbejdere.
  • Praktiske erfaringer med virksomme og realistiske arbejdsmodifikationer bør fremhæves og videreformidles.
  • Lettilgængelige og kvalitetssikrede skabeloner og vejledninger til samtaler og referatskrivning bør udvikles.