Header menu

Tag godt vare på medarbejderne

- når presset fra borger og pårørende stiger

Få konkrete guides til psykisk førstehjælp og defusing

De store ændringer af vores måde og muligheder for at løse vores almindelige opgaver på, kan give anledning til frustrationer, beklagelser og vrede hos de borgere og pårørende, vi har med at gøre. Med risiko for et øget antal af tilfælde med vold, trusler og chikane overfor de ansatte. Og en øget oplevelse af ikke at slå til som ansat lige nu.

Derfor er det vigtigt for at sikre arbejdsmiljøet, at I har et godt beredskab på arbejdspladsen, så ingen forlader arbejdspladsen efter større eller mindre hændelser, som har påvirket negativt.

Det er en god idé at iværksætte daglige defusingsmuligheder til at håndtere de mindre hændelser og oplevelser i løbet af arbejdsdagen.  Ved voldsomme hændelser kan der ofte være brug for hurtig psykisk førstehjælp fra en kollega.     

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet