Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Temadag

Vær fælles om at skabe trivsel og samarbejde på jeres arbejdsplads

Arbejdsmiljø København kan hjælpe med at tilrettelægge og afholde en temadag med henblik på at fremme trivsel og samarbejde på arbejdspladsen.

Temadagen kan have fokus på forskellige temaer eller problemstillinger, fx: 

  • Anerkendende kommunikation 
  • Social kapital
  • Samarbejde og tillid i personalegruppen
  • Trivsel i en forandringstid
  • Afklaring af opgaver og faggrænser 
  • Fra fravær til trivsel

Temadagen vil normalt være en vekslen mellem oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser krydret med fysisk aktivitet eller andet, der understøtter processen. Temadagen kan være en enkeltstående aktivitet, men den kan også være startskud eller opsamling på en længere proces.

Arbejdsmiljø Københavns rolle på dagen vil blive aftalt i samarbejde med arbejdspladsen. Det bedste udbytte opnås, hvis ledelse og/eller medarbejdere deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dagen.

Temadagen skræddersyes efter jeres behov. Den kan forløbe over en halv eller en hel dag, og kan både planlægges i dagstimerne, aftentimerne eller weekenden. 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet