Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Temamøde om mobning eller seksuel chikane

Få input til, hvad der kan kickstarte dialogen

Hvis I ønsker at sætte fokus på mobning eller seksuel chikane, kan en konsulent fra Arbejdsmiljø København hjælpe med at tilrettelægge og facilitere et temamøde på jeres arbejdsplads.

Udbyttet af et temamøde kan eksempelvis være, at:

  • skabe en fælles forståelse af, hvad mobning eller seksuel chikane er, og hvilke konsekvenser det kan få – både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladskulturen.
     
  • gøre det tydeligt, hvilke roller, ansvar og muligheder man har som hhv. leder, medarbejderrepræsentant og kollega – både i forhold til forebyggelse og håndtering. 
     
  • få drøftet jeres værdier og holdninger til omgangstone, sladder og mobning på jeres arbejdsplads. 
     
  • få medarbejdernes input til en anti-mobbe politik, som MED/arbejdsmiljøudvalget efterfølgende kan arbejde videre med.

Et temamøde varer ca. 3 timer og består typisk af en kombination af oplæg fra konsulenten, fælles dialog og evt. gruppearbejde med spørgsmål og øvelser.

Temamødet kan holdes for hele arbejdspladsen, dele af den eller MED/arbejdsmiljøudvalget.

Det er væsentligt for udbyttet og forankringen, at ledelse og/eller medarbejderrepræsentanter deltager aktivt i tilrettelæggelse og gennemførelse af mødet.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet