Header menu

Du er her

Temamøde om sund hud ved vådt arbejde

Pas på hænderne - uden at gå på kompromis med hygiejnen

Medarbejdere, som ofte har hænderne i vand – fx indenfor rengøring, plejearbejde eller køkkenarbejde – kan opleve, at huden på hænderne tager skade. Huden kan blive tør og irriteret og i nogle tilfælde udvikles der eksem.

Arbejdsmiljø København tilbyder et temamøde for jer, der hyppigt vasker hænder og ofte benytter handsker. Formålet med kurset er at øge kendskabet til, hvordan man kan passe på sine hænder samtidig med, at en god håndhygiejne overholdes.

Arbejdspladsen som sådan kan også drage nytte af kurset, idet deltagerne får kendskab til, hvordan nye arbejdsrutiner kan implementeres på arbejdspladsen, og hvordan viden fra kurset kan videreformidles til kollegaer.

Temadagen kan bl.a. omhandle:

  • Hudens opbygning og funktion
  • Udviklingen af eksem
  • Eksemtyper
  • Principper for brug af handsker og valg af handsketype
  • Hudcremers funktion, virkning og bivirkning
  • Hygiejniske grundregler og korrekt håndhygiejne - herunder brug af hånddesinfektionsmidler
  • Udarbejdelse af hudpolitikker
  • Voksenpædagogiske grundprincipper

Der veksles mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og diskussion, hvor deltagernes erfaringer inddrages.

Temamødet vil typisk afholdes over to gange, men kan tilpasses jeres konkrete behov.

Temamødet kan eksempelvis suppleres med en effektmåling, hvor Arbejdsmiljø København før og efter undersøger jeres hænder og viden om hygiejne og forebyggelse af hudproblemer.