Header menu

Du er her

Tidlige indsatser

Hovedpointer
  • Støttefunktionerne skal være koordinerede det vil sige funktionerne skal opleves som et fælles støttesystem, der trækker i samme retning i forhold til en fælles opgave.
  • Støttefunktionerne skal have solidt kendskab til hinanden og kunne henvise ledere videre i systemet relevant og rettidigt.
  • Der er behov for at få skabt et bedre overblik over støttefunktionerne. KK-intra kan evt. bruges til at præsentere og tydeliggøre, hvad de forskellige aktører kan gøre for leder.
  • Kompetenceudvikling og uddannelse bør opprioriteres. Der er behov, for at nye ledere hurtigt introduceres til fraværsopgaven, og der er brug for at styrke de relationelle ledelseskompetencer generelt.