Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Tilbud til den ulykkesramte

I gang igen efter en arbejdsskade/-ulykke

Arbejdsmiljø København har en række tilbud til ansatte i Københavns Kommune, der har været udsat for en ulykke i forbindelse med deres arbejde.

Arbejdsmiljø København samarbejder med kommunens interne forsikringsenhed i Koncernservice (Arbejdsskadesekretariatet). Alle skadelidte modtager orientering om muligheden for at benytte Tidlig indsats ved behov. I de tilfælde, hvor der er forventning om et længere fravær i forbindelse med ulykken, opfordres skadelidte til at tage kontakt til Tidlig indsats.

Arbejdsskadesekretariatet orienterer, efter aftale med skadelidte medarbejder, Arbejdsmiljø København om sager – fx hvor der er særligt behov for behandlinger hos fysioterapeut. I disse sager tager læge eller sygeplejersken i Arbejdsmiljø København kontakt til skadelidte for at høre, hvordan det går, rådgive efter behov og afklare, om der er behov yderligere sundhedsfaglig indsats eller anden bistand.

Tidlig indsats

Skadelidte vil typisk blive opfordret til at blive tilmeldt Tidlig indsats, hvis der er behov for bistand ud over, hvad der er mulighed for at rådgive om i telefonen. Det kan eksempelvis dreje sig om:

  • Konsultation hos fysioterapeut
  • Konsultation hos psykolog
  • Konsultation hos læge eller sygeplejerske
  • Arbejdspladsbesøg
  • Tovholderfunktion
  • Medvirken ved rundbordssamtale

Ulykkesramte kan i princippet benytte de samme ydelser, som Tidlig indsats i øvrigt stiller til rådighed. Men SKAT tillader, at der ydes flere gratis/skattefri behandlinger, når der er tale om følgerne af en arbejdsulykke.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet