Header menu

Tillid – seks byggesten

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udpeget, at tillid på arbejdspladsen består af seks byggesten

De seks byggesten består af; velvillighed, kompetence, konsistent adfærd, integritet, uddelegering af opgaver og lydhørhed.

Brug denne metode til at sætte gang i en dialog om, hvornår I oplever at have tillid på arbejdspladen – og hvornår I ikke gør.

Sådan gør I

  1. Del jer op i mindre grupper (fx grupper á seks)
  2. Hver gruppe får et ark med byggesten, som klippes ud
  3. Vælg én byggesten ad gangen, og diskuter i grupperne (ca. 20 minutter):
    • Hvornår oplever vi dette hos os? Find konkrete eksempler
    • Hvornår oplever vi det ikke? Find konkrete eksempler.
  4. Fælles opsamling

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet