Header menu

Tilsyn, AT aftaleforløb og påbud fra Arbejdstilsynet

Får I besøg fra Arbejdstilsynet eller har I fået påbud fra Arbejdstilsynet, kan vi hjælpe jer.

Før-screening

- forberedelse til Arbejdstilsynets tilsyn

Arbejdstilsynet sender jævnligt lister over de enheder i Københavns Kommune, der i de følgende 12 måneder vil blive besøgt. De arbejdsmiljøansvarlige i hver forvaltning orienterer de udvalgte enheder om besøget. Selvejende institutioner får direkte besked fra Arbejdstilsynet i enhedens e-boks.

Er jeres enhed blevet udvalgt til tilsyn, tilbyder Arbejdsmiljø København at hjælpe jer med at forberede tilsynet ved sammen med jer at gennemgå jeres arbejdsmiljø og systematik.
Det vil være til gavn for arbejdsmiljøet og kan forhåbentlig være med til at forebygge, at I får påbud fra Arbejdstilsynet. Sammen med jeres arbejdsmiljøgruppe gennemgår vi det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder:

 • Jeres APV og aktuelle handleplan
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Trivselsundersøgelsen

Vi kan desuden foretage en rundering på jeres arbejdsplads med fokus på de arbejdsmiljøbelastninger, der er typiske inden for jeres branche.
Arbejdsmiljø Københavns besøg vil typisk tage 2 - 3 timer.

Påbud og AT aftaleforløb fra Arbejdstilsynet

- få hjælp til at få løst jeres arbejdsmiljøproblemer

AT aftaleforløb fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet tilbyder et aftaleforløb hvis de har mistanke om, at der er et komplekst arbejdsmiljøproblem i virksomheden. Hvis jeres virksomhed indgår aftalen med AT, betyder det, at AT ikke undersøger forholdene yderligere, mens aftalen gælder. Til gengæld skal virksomheden forbedre arbejdsmiljøet ved at løse det problem, der er mistanke om.

Ved påbud fra Arbejdstilsynet vil I almindeligvis få en frist til selv at løse arbejdsmiljøproblemet og sende et svar til Arbejdstilsynet. Hvis I har brug for rådgivning kan I henvende jer til Arbejdsmiljø København.

Kompetencepåbud der kræver brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed fra Arbejdstilsynet

- få hjælp til at få løst jeres arbejdsmiljøproblemer

Hvis Arbejdstilsynet vurderer at der er tale om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer kan virksomheden få påbud med krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgivning. 
Arbejdsmiljø København har autorisation som arbejdsmiljørådgiver, og I kan derfor også i disse tilfælde bruge Arbejdsmiljø København som rådgiver.

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning omhandler:

 • Løsning af det eller de arbejdsmiljøproblemer, som I har fået påbud om
 • Bistå med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, herunder
  • Forebyggelse af, at lignende arbejdsmiljøproblemer opstår i fremtiden
  • Hvordan jeres APV kan udarbejdes og bruges i arbejdsmiljøarbejdet

Regler ved kompetencepåbud (påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed) fra Arbejdstilsynet

Har I brug autoriseret rådgivning, kan I henvende jer til Arbejdsmiljø København. Her vil I vil kunne få den fornødne rådgivning. Vi sørger for, at de formelle krav er på plads.

Arbejdsmiljø København har autorisation som arbejdsmiljørådgiver.

Pr. 1/4-2021 er rådgivningspåbud erstattet af kompetencepåbud, der følger AT’s nye regler på området. Det indebærer blandt andet større mulighed for at anvende AMK som intern autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Et kompetencepåbud er et påbud til en virksomhed om, at den skal bruge de kompetencer, der skal til for at sikre, at virksomheden kan efterkomme påbud om at løse konkrete arbejdsmiljøproblemer og forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer. Der findes 5 forskellige typer kompetencepåbud:

 • Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer. Her kan der anvendes en intern autoriseret arbejdsmiljørådgiver (AMK)
 • Kompetencepåbud om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø. Her er der krav om brug af en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver*.
 • Kompetencepåbud om undersøgelse af substitution af stoffer og materialer. Her kan der anvendes en intern autoriseret arbejdsmiljørådgiver (AMK)
 • Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer (5 eller flere). Her kan der anvendes en intern autoriseret arbejdsmiljørådgiver (AMK)
 • Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed. Her kan der anvendes en intern autoriseret arbejdsmiljørådgiver (AMK)

*Af lovgivningsmæssige grunde kan Arbejdsmiljø København ikke have ansvaret for den autoriserede rådgivning ved undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Derfor har vi lavet en samarbejdsaftale med Region Midtjylland, HR - Fysisk arbejdsmiljø, der i disse tilfælde vil være ansvarlig rådgiver med Arbejdsmiljø København som underleverandør.

På selvejende institutioner kan Arbejdsmiljø Københavns være autoriseret arbejdsmiljørådgiver for alle typer kompetencepåbud.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet