Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Tilsyn og påbud fra Arbejdstilsynet

Får I besøg fra Arbejdstilsynet eller har I fået påbud fra Arbejdstilsynet, kan vi hjælpe jer.

Før-screening

- forberedelse til Arbejdstilsynets tilsyn
Arbejdstilsynet sender 2-4 gange årligt lister over de enheder i Københavns Kommune, der i de følgende 1-4 måneder vil blive besøgt. De arbejdsmiljøansvarlige i hver forvaltning orienterer de udvalgte enheder om besøget. Selvejende institutioner får direkte besked fra Arbejdstilsynet i enhedens e-boks.

Er jeres enhed blevet udvalgt til tilsyn, tilbyder Arbejdsmiljø København at hjælpe jer med at forberede tilsynet ved sammen med jer at gennemgå jeres arbejdsmiljø og systematik.
Det vil være til gavn for arbejdsmiljøet og kan forhåbentlig være med til at forebygge, at I får påbud fra Arbejdstilsynet. Sammen med jeres arbejdsmiljøgruppe gennemgår vi det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder:

  • Jeres APV og aktuelle handleplan
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Trivselsundersøgelsen

Vi kan desuden foretage en rundering på jeres arbejdsplads med fokus på de arbejdsmiljøbelastninger, der er typiske inden for jeres branche. 
Arbejdsmiljø Københavns besøg vil typisk tage 2 - 3 timer.

Påbud fra Arbejdstilsynet

- få hjælp til at få løst jeres arbejdsmiljøproblemer
Ved påbud fra Arbejdstilsynet vil I almindeligvis få en frist til selv at løse arbejdsmiljøproblemet og sende et svar til Arbejdstilsynet. Hvis I har brug for rådgivning kan I henvende jer til Arbejdsmiljø København.

Påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed fra Arbejdstilsynet

- få hjælp til at få løst jeres arbejdsmiljøproblemer
Hvis  Arbejdstilsynet vurderer at der er tale om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer kan virksomheden få påbud med krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgivning. 
Arbejdsmiljø København har autorisation som arbejdsmiljørådgiver, og I kan derfor også i disse tilfælde bruge Arbejdsmiljø København som rådgiver.

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning omhandler:

  • Løsning af det eller de arbejdsmiljøproblemer, som I har fået påbud om
  • Forebyggelse af, at lignende arbejdsmiljøproblemer opstår i fremtiden
  • Hvordan jeres APV kan udarbejdes og bruges i arbejdsmiljøarbejdet

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet