Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Tjekliste til indførelse af røgfri arbejdstid

En beslutning om at indføre røgfri arbejdstid på arbejdspladsen har stor betydning for alle medarbejdere

Denne tjekliste guider jer igennem både processen op til beslutningen om at indføre røgfri arbejdstid og processen efter indførelsen af røgfri arbejdstid. Tjeklisten består af en række trin, der hver indeholder nogle spørgsmål, det er godt at reflektere over efterfulgt af en konkret anbefaling.

Inden I beslutter jer

1. Start med at kvalificere jeres viden om emnet

Indhent erfaringer fra andre arbejdspladser, der har været igennem processen - fx hvordan man undgår, at en gruppe medarbejdere bliver stigmatiseret

Kortlæg rygningskulturen på jeres arbejdsplads fx:

 • Antal rygere
 • Ryge vaner, herunder tidsforbrug og rygesteder
 • Gener for andre medarbejdere
 • Holdningerne til rygning i hele medarbejdergruppen

Anbefaling: Tilpas kortlægningen til jeres arbejdsplads størrelse og ressourcer. Det kan være en del af jeres APV eller en spørgeskemaundersøgelse, men det kan også blot være nogle dialogmøder, et personalemøde el.

2. Overvej hvad baggrunden er, og hvad jeres motivation er

 • Er det fordi, I ønsker at blive mere sunde?
 • Er det fordi, I ønsker at blive mindre syge?
 • Er det fordi, dem der ryger holder for lange pauser?
 • Er det fordi, det passer dårligt med arbejdsgangene, at nogen skal gå fra for at ryge?
 • Er det fordi, det ødelægger fællesskabet, at nogen går udenfor i pauserne?
 • Er det fordi, det giver arbejdspladsen et usundt image?
 • Er der alternativer, som bedre kan hjælpe med at opfylde formået?
 • Er der andre områder, I skal sætte fokus på samtidig - fx stressbelastninger?

Anbefaling: Få MED/arbejdsmiljøudvalgets opbakning til formålet med at indføre røgfri arbejdstid og vær klar i kommunikationen om, hvad I vil vinde, og hvad I vil tabe ved indførelse af røgfri arbejdstid.

3. Få MED/arbejdsmiljøudvalgets opbakning til, hvordan røgfri arbejdstid skal effektueres

 • Hvad skal konsekvenserne være ved overtrædelse af røgfri arbejdstid
 • Hvem skal holde øje med om nogen overtræder den røgfri arbejdstid?
 • Skal der være en overgangsperiode?

Anbefaling: Skriv retningslinjerne ind i rygepolitikken og præciser, at det er ledelsen, der har ansvar for, at politikken overholdes.

Når I har besluttet jer

1. Planlæg implementeringen grundig

Lav en målrettet informationskampagne, som når ud til alle medarbejdere:

 • Fortæl hvad formålet er.
 • Fortæl hvor lang overgangsperioden skal være.
 • Fortæl hvordan overtrædelse af røgfri arbejdstid vil blive sanktioneret.
 • Fortæl hvilke støttemuligheder, der vil blive iværksat.

Overvej, hvordan I vil evaluere på ordningen

Anbefaling: Overgangsperioden skal hverken være for lang eller for kort, ca. 3-6 måneder. Sørg for at have de støttemuligheder parate, som der er behov for.

2. Find ud af, hvilke støttemuligheder, der er behov og interesse for og vær klar

 • Hav en aftale om Rygestop-kurser parat
 • Giv oplysninger om muligheden for at kontakte Stop-linjen
 • Overvej tilbud om nikotinsubstitution
 • Overvej tilbud om fysisk aktivitet eller frugtordning
 • Overvej aftale om Sundhed-arbejde-samtaler i Arbejdsmiljø København
 • Brug sunde pauser

Anbefaling: Husk, at formålet ikke er at afskaffe pauser. Arbejd aktivt på at udvikle en sund pausekultur for alle medarbejdere

3. Tænk fremad

Husk at oplyse, at I har røgfri arbejdstid, når I søger nye medarbejdere

4. Evaluer ordningen

 • Følg op på de mål, I har sat jer
 • Sørg for, at der er åbenhed om fordele og ulemper ved ordningen
 • Brug APV’en til at evaluere såvel de positive som de negative følger af røgfri arbejdstid.

Anbefaling: Det er ikke nødvendigt at udvikle en særlig evaluering. Brug de redskaber I allerede har - fx APV, MUS og trivselsmåling.

Få hjælp

 • Kontakt Arbejdsmiljø København eller Folkesundhed København
 • Arranger besøg fra Kræftens Bekæmpelse om foredrag www.cancer.dk
 • Brug STOPLINIEN www.stoplinien.dk
 • Brug internettet

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet