Header menu

Tjeklister for arbejdsmiljø-vurderinger af maskiner

Noget vi bør tænke på før anskaffelse af forskellige maskiner og maskinkøretøjer?

Arbejdsmiljø København har udarbejdet en række tjeklister, som kan bruges før anskaffelse af forskellige maskiner og maskinkøretøjer:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet