Header menu

Trivselsundersøgelse

Hjælp i alle faser af trivselsundersøgelsen

Arbejdsmiljø København tilbyder inspiration, vejledning og støtte i alle faser af en trivselsundersøgelse - både til den trivselsundersøgelse, som Københavns Kommune gennemfører hvert andet år, og hvis I har brug for yderligere trivselsundersøgelser.

Vi kan hjælpe jer til, at trivselsundersøgelsen bliver et redskab til udvikling og ikke blot en temperaturmåling på medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen.

Kom godt i gang

Første trin er forberedelse af trivselsundersøgelsen. Her planlægger man, hvordan undersøgelsen gribes an. I denne fase kan Arbejdsmiljø København for eksempel hjælpe med:

 • Indledende dialog og rådgivning om arbejdet med trivsel og APV
 • Information om kommunens trivselsundersøgelse
 • Planlægning af hele forløbet sammen med arbejdspladsen

Selve kortlægningen

På næste trin følger selve kortlægningen af trivslen. Trivslen kan undersøges på forskellige måder. Den trivselsundersøgelse, som Københavns Kommune gennemfører hvert andet år er en spørgeskemaundersøgelse. Man kan også lave større eller mindre spørgeskemaundersøgelser eller andre typer skriftlige undersøgelser eller gruppe- eller enkeltinterviews. I forbindelse med kortlægningen kan Arbejdsmiljø København hjælpe med:

 • Støtte og rådgivning
 • Information til medarbejderne

Hvad skal vi med undersøgelsens resultater?

Tredje trin udgør en drøftelse af undersøgelsens resultater for at finde frem til de områder, man vil udvikle, gøre en indsats for på arbejdspladsen. Arbejdsmiljø København kan hjælpe med analyse og prioritering:

 • Hjælp til at læse og analysere resultaterne
 • Tilrettelægge fremlæggelsen og dialogen med medarbejderne
 • Fungere som mødeleder og facilitator
 • Sparring med enkelte ledere og ledergrupper om resultater og opfølgning på ledelsesspørgsmålene.

Handling og opfølgning

Bedre trivsel kommer ikke af at gennemføre en eller flere trivselsundersøgelser - der skal handling og opfølgning til. I den forbindelse kan Arbejdsmiljø København hjælpe med:

 • Rådgivning til udarbejdelse af handleplanerne
 • Input til konkrete aktiviteter
 • Hjælp til implementering og forankring
 • Afholde aktiviteter som opfølgning på undersøgelsen
 • Gennemføre yderligere undersøgelser
 • Foretage evaluering af forløbet

Læs mere om trivselsundersøgelsen på her på hjemmesiden

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet