Header menu

Du er her

Trivselsundersøgelsen i APV-arbejdet

Trivselsundersøgelsen er en del af det løbende, systematiske arbejdsmiljøarbejde, APV

Handlingsplaner

Et helt centralt redskab til APV er handlingsplanen. Den understøtter jeres systematik og den er samtidig dokumentation for, at I arbejder løbende og systematisk.

I kan her finde to eksempler på handlingsplaner til inspiration:

Dialogproces med medarbejdergrupper

Når I har modtaget trivselsundersøgelsens rapporter for jeres arbejdsplads, er det sandsynligt, at I har behov for at dykke mere ned i nogle af resultaterne. Det kan fx være, at I har brug for at få foldet temaet yderligere ud, før I kan vurdere, hvad der vil være nyttige løsninger. Det kan også være, at I ved at inddrage medarbejderen, i fællesskab kan komme tættere på de bedste løsninger.

Find her måder, at gennemføre en dialogproces med medarbejdergrupper:

Prioritering

Det kan være nødvendigt at foretage en prioritering af, hvilke temaer og problemer, I skal starte med at finde løsninger på.

Find et prioriteringsværktøj her:

Opfølgning og procesplan

Til arbejdet med at styre processen på opfølgningen, kan I bruge en opfølgningsplan og en oversigt over arbejdspladsens opgaver:

Risikovurdering

Det kan også være, at I har behov for at lave en sondering af, hvilke temaer, der er vigtigst at se på.

Find et værktøj til risikovurdering her: