Header menu

Trivselsundersøgelsen i APV-arbejdet

Trivselsundersøgelsen er en del af det løbende, systematiske arbejdsmiljøarbejde, APV

Procesplan for opfølgning og tjekliste til opgaverne før, under og efter TU

Til arbejdet med at styre processen på opfølgningen, kan I bruge en procesplan for opfølgningen og en oversigt over arbejdspladsens opgaver:

Handlingsplaner

Et helt centralt redskab til APV er handlingsplanen. Den understøtter jeres systematik og den er samtidig dokumentation for, at I arbejder løbende og systematisk.

Find handlingsplaner her på vores APV-side

Dialogmøder til opfølgning på TU

Brug en dialogmetode til at skabe en struktureret dialog mellem medarbejdere og ledere.

Prioritering

Det kan være nødvendigt at foretage en prioritering af, hvilke temaer og problemer, I skal starte med at finde løsninger på.

Find et prioriteringsværktøj her:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet