Header menu

Du er her

Tydelig ledelse

Hovedpointer
 • Samarbejdet mellem leder og nærmeste leder samt en høj grad af overensstemmelse i ledelsesgruppen er afgørende for en effektiv fraværshåndtering.
 • Der er behov for en tydelig ramme for forventningerne til ledere ved modstridende krav om fraværsmåltal, rummelighed og driftsmål.
 • Øvre ledelseslag må tydeligt formulere en accept og anerkendelse af at, at organisatoriske prioriteringer kan medvirke til at producere fravær.
 • Der er behov for at styrke kommunikationen om meningen med sygefraværsindsatsen.
 • Fraværsmåltal skal alene anvendes som virkemiddel i den styringsmæssige dialog og ikke som et ensidigt styringsmiddel.
 • Mulighederne for rummelighed har ændret sig.
 • Balancen mellem rummelighedshensyn og indsatser for at reducere fravær bør debatteres og klargøres.
 • 1:1 dialoger og nuancerede dialoger om fravær bør udbredes i hele ledelseskæden.
 • I ledelsesdialoger og kommunikation om at nedbringe fravær bør der skelnes mellem fravær, som leder har direkte indflydelse på og ansvar for, og fraværsproblemer, som hører under et mere fælles ansvarsområde.
 • Redskaber til bedre ledelsesdialoger og dialoger i MED og Trio om fravær bør udbredes.
 • Overgange og overleveringer af fraværsopgaven skal sikres ved ledelsesskift og omorganiseringer.