Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Udforsk fraværskulturen på jeres arbejdsplads

Hjælp til at undersøge de regler og vaner, der påvirker fravær og nærvær

Arbejdsmiljø København kan hjælpe jer med at undersøge kulturen omkring sygefraværet og på denne baggrund rådgive jer i forhold til, hvordan I kan handle på iagttagelserne.

Det kan være svært at blive helt klog på, hvad der ligger bag sygefraværet på en arbejdsplads. Fraværet kan være lavt i én afdeling og højt i en anden på trods af, at opgaverne og arbejdsforholdene tilsyneladende er de samme. Eller arbejdspladsen kan have et højere fravær end andre sammenlignelige arbejdspladser, uden at der kan findes oplagte årsager til dette.

Arbejdsmiljø København kan sammen med jer undersøge arbejdspladsens kultur i forhold til fravær, nærvær og trivsel. På denne baggrund kan I blive klogere på, hvad der ligger til grund for fraværet, og hvilke muligheder hhv. ledelsen, medarbejderne og MED- eller arbejdsmiljøorganisationen har for at øge nærværet.

Forløbet skræddersys til jeres arbejdsplads, men kan eksempelvis bestå af:

  • Analyse af relevante data. Her ser vi først og fremmest på sygefraværstallene, men også på resultater af trivselsmålinger og lignende
  • Interview med nøglepersoner blandt ledere og medarbejdere
  • Observationer af det daglige arbejde
  • Temamøder hvor man drøfter kultur og holdninger i forhold til fravær 

Forløbet afsluttes med en sammenfatning og formidling af resultater fra den målbare og oplevede virkelighed. Derudover kan Arbejdsmiljø København støtte jer i at udarbejde en handleplan.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet