Header menu

Undervisning i Nænsom Nødværge

- håndtér konflikten uden at forårsage skade

Arbejder I med børn eller voksne, der kan være udadreagerende? Og står I sommetider i situationer, hvor det ikke er muligt at tale sig ud af konflikten? Så kan I på arbejdspladsen have glæde af Nænsom Nødværge®.

Når I udøver Nænsom Nødværge, bruger I ikke kræfter, men anvender i stedet jeres krop optimalt samtidigt med, at I udnytter modstanderens vægt, balance og naturlige bevægemønstre. Og dette gøres på en måde, så ingen kommer til skade. 

Kendskab til Nænsom Nødværge giver jer en større tryghed, fordi I vil have flere handlemuligheder til at håndtere en konflikt, hvis den udvikler sig. 

Undervisningen vil omhandle: 

  • Grundprincipperne i Nænsom Nødværge
  • Afværge- og frigørelsesteknikker, hvis en situation udvikler sig og bliver fysisk 
  • Hensigtsmæssig bevægelse og placering i forhold til brugere 

Arbejdsmiljø København har en instruktør, der er certificeret i Durewall-teknik. Durewall er en metode til Nænsom Nødværge, og instruktøren vil undervise jer i brug af teknikken. Undervisningen foregår på jeres arbejdsplads eller, hvis pladsforholdene er for trange, i Arbejdsmiljø Københavns gymnastiksal. Undervisningen vil typisk foregå over 2 gange á 2 timer pr. gang. Der er almindeligvis plads til 10-12 medarbejdere pr. hold.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet