Header menu

Du er her

Våbenskjoldet

Lær din nye kollega at kende

Våbenskjoldet er en metode, der kan bruges umiddelbart efter en sammenlægning af teams, afdelinger eller arbejdspladser.

Ved hjælp af metoden får I mulighed for at spore jer ind på hinandens drømme, mottoer, ønsker og kompetencer. Hermed bliver I opmærksomme på, hvad I hver især bringer med jer ind på den nye arbejdsplads.

Sådan gør I 

1. Sæt jer sammen to og to, så I sidder med en ny kollega. Hvis ikke I er lige mange fra hver af de tidligere arbejdsgrupper, kan I være tre.

2. Interview hinanden skiftevis (10 min. per person). Brug spørgsmålene i våbenskjolet til at svare på:

  • Jeres drøm
  • Jeres motto
  • Hvad I brænder for
  • Hvad I er gode til

3. På baggrund af hvert interview kan I - hver for sig eller sammen - skrive konklusionerne fra interviewet ind i det tomme våbenskjold. I må gerne bruge stikord eller tegne. Det vigtigste er, at det fortæller jeres kolleger noget om, hvem I er.

4. Til slut præsenterer I hinandens våbenskjold i plenum.

5. Våbenskjoldene kan I efterfølgende vælge at hænge op på arbejdspladsen.