Header menu

Du er her

VAB

- vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning

Redskabet VAB er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning.

Det tager udgangspunkt i, at borgeren bidrager aktivt med de ressourcer, pågældende har, og ud fra aktiv brug af borgerens ressourcer tilrettelægger man, hvilken hjælp der er behov for. Redskabet understøtter dermed Sundheds- og Omsorgsforvaltningens reformprogram ”Aktiv og tryg hele livet”.

Arbejdsmiljø København har udarbejdet redskabet for at lette opgaven med at analysere forflytningen med henblik på at forebygge de belastninger, som kan medføre skader når medarbejderne lifter borgeren. Ved hjælp af redskabet er det muligt at beskrive alle de enkelte dele af liftningen og derved få fokus på de uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, der kan være.

Redskabet er bygget op over en model med fire dele. Hver del indeholder en række spørgsmål som skal indgå i den samlede vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger. Til modellen hører der VAB-skemaer, som gør det mere overskueligt at se, hvad der er årsager til belastningerne samt en forflytningsplan. Til redskabet og forflytningsplanen er der udarbejdet en vejledning.

Når vurderingen er lavet, bliver det synligt, hvilke handlinger der skal iværksættes og af hvem. Fx hvor mange medarbejdere, der skal være for at udføre arbejdsopgaverne.

Vurderingsredskabet tager ikke højde for de psykiske belastninger, der også kan være ved liftning.

Redskabet kræver, at medarbejderen har viden om belastninger, kan analysere en forflytning og kan iværksætte en handlingsplan. Det er primært målrettet forflytningsvejledere og terapeuter.