Header menu

Velfungerende teams

Støtte til etablering og udvikling af samarbejde i teams

At arbejde i teams kan i mange tilfælde øge effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen og give organisatorisk fleksibilitet, kompetenceudvikling og trivsel blandt medarbejderne. Omvendt kan et team, der ikke fungerer optimalt, betyde interne konflikter og udfordringer for opgaveløsningen og trivslen.

Arbejdsmiljø København kan give inspiration, støtte og rådgivning til, hvordan trivsel og samarbejde bedst opnås i jeres team. Støtten tilpasses jeres behov og kan både være rettet mod lederen, teamet eller hele arbejdspladsen i form af sparring, temadage mm.

Rådgivningen kan være indenfor flere områder af teamsamarbejdet:

Teamdannelse

I kan få rådgivning om, hvordan I bedst etablerer et nyt team. Det drejer sig blandt andet om, hvordan I definerer teamets rammer, opgaver og mål, hvem der har hvilke kompetencer og ansvarsområder, hvilken omgangstone der skal være gældende, og hvordan man tænker om uenigheder. På denne måde sikres den bedste opstart, så der er gode vilkår for at få et velfungerende og engageret team. 

Teamudvikling

Det kræver en fortløbende indsats at få et team til at fungere optimalt. Det handler blandt andet om at understøtte udviklingen af teamfærdighederne, så medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil, så læring og evaluering er integreret i måden teamet samarbejder på, og så kommunikationen i teamet fremmer trivsel såvel som faglig udvikling og høj kvalitet i opgaveløsningen.

Når teamsamarbejdet kører af sporet

Når teamsamarbejdet volder problemer, kan Arbejdsmiljø København hjælpe med at udrede problematikken, finde handlemuligheder og drøfte rammerne for teamet. Vi kan støtte processen med at få teamet tilbage på en kurs, der styrker trivsel og samarbejde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet