Header menu

Velkommen til!

Betragt jeres arbejdsplads med borgerens øjne

Modtagelsen af borgere på jeres arbejdsplads har stor betydning for, hvordan kontakten bliver. En vej til at mindske konflikter er, at borgerne føler sig velkomne og trygge, når de kommer hos jer.

Som medarbejder vænner man sig hurtigt til den eksisterende indretning. Derfor er det vigtigt at kigge på indretningen med friske øjne.

Man kan få ny inspiration ved at komme ind på arbejdspladsen med ’borgerens øjne’.

Sådan gør I

Tag turen fra fortovet udenfor og ind på arbejdspladsen. Følg herefter den ’rute’ som borgerne normalt tager. Prøv igennem hele turen at se på indretningen med borgernes øjne.

Snak undervejs om følgende:

  • Hvilket indtryk tror I, borgerne får af arbejdspladsen, når de kommer ind?
  • Hjælper indretningen til, at borgerne får den adfærd, I ønsker? - kan borgerne fx se, hvor de skal gå hen, hvor de skal vente, eller hvem de skal kontakte?
  • Hvilke elementer i indretningen kan få borgerne til at føle sig velkomne og trygge (inventar, skilte, farver, udsmykning osv.)?
  • Hvilke elementer i indretningen kan få borgerne til at blive irriterede, usikre eller frustrerede?
  • Hvordan kan man se, at I respekterer borgerne og kan yde en god service?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet