Header menu

Vi opstiller selv kriterier

- prioriteringsredskab

Arbejdsmiljøgruppen, trio og MED kan have mange forskellige ideer, holdninger og meninger om, hvad der er det vigtigste for jer at arbejde videre med efter kortlægningen. Denne metode gør holdningerne synlige og hjælper jer til blive afklarede om hvilke kriterier, I vælger indsatser efter.

Det er en god ide at tage denne snak som indledning til jeres samarbejde.

Hent klippe ark til Vi opstiller selv kriterierSådan gør I

De kriterier som I vælger, skrives på forskellige kort.

Print evt. arket med kort med forskellige kriterier. Der er også blanke felter, hvor I kan skrive ekstra kriterier ind.

Fælles dialog

Efter at have vurderet om der skal fyldes ekstra kriterier på, starter I en fælles dialog. Hvilke kriterier er de vigtigste for jer at lægge til grund for at vælge emner fra kortlægningen til og fra? 

I kan evt. vælge, at I efter forberedelse alene eller parvis fremlægger jeres kriterier, tager en runde om holdningerne og herefter tager den fælles diskussion.

I skal ende med en række tydelige kriterier til at vælge til og fra i forhold til jeres indsatser på arbejdsmiljøområdet. 

Denne metode kan også bruges sammen med jeres medarbejdere for at inddrage dem og skabe fælles holdning til jeres arbejdsmiljøarbejde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet